Zorgprogrammering

Onze missie is alle cliënten zo te ondersteunen dat zij goed en zinvol kunnen leven. Dit vraagt om kwalitatief hoogwaardige zorg, waarmee we zo goed mogelijk willen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van alle cliënten.

Op dit moment is er vaak nog sprake van willekeur als het gaat om besluitvorming met betrekking tot keuzes van behandelmethodieken en interventies. In de toekomst willen we door middel van het formuleren van verschillende zorgprogramma’s invulling geven aan de inhoud van al onze zorg. Gezien de omvang van Alliade betreft dit een langdurig proces van meerdere jaren.

Een zorgprogramma is een samenhangend multidisciplinair geheel en is gebaseerd op richtlijnen en wet- en regelgeving. Als Alliade gaan we in de toekomst zorgprogramma’s samenstellen voor verschillende doelgroepen, waarin wordt beschreven aan welke standaarden de zorg moet voldoen.

Er zijn meerdere redenen waarom wij onze zorg vormgeven binnen zorgprogramma’s:

  • Er is op dit moment sprake van een willekeurig karakter rondom de besluitvorming m.b.t. keuze van methodieken en interventies.
  • Er is sprake van een toenemende ernst en complexiteit van de problematiek bij cliënten.
  • We gaan een toekomst tegemoet waarin we meer zorg met minder mensen moeten leveren. Dit vraagt om een combinatie van hoogwaardige en efficiëntere zorg.
  • Zorgprogramma’s dragen bij aan het realiseren van de ambities van Alliade waarin is aangegeven dat Alliade het expertisecentrum LVB (Licht Verstandelijke Beperking) en specialist op het gebied van ouderenzorg wil worden.

Er is een werkgroep en een stuurgroep samengesteld. Onder aansturing van de werkgroep wordt per zorgprogramma/doelgroep een deelproject opgestart met relevante betrokkenen. Er wordt in 2023 gestart met:

  • De projectgroep Primaire screening, diagnostiek en indicatie
  • De projectgroep LVB
  • De projectgroepen Ev(m)B (Ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen) en Zevmb (Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen)