Zorgprogrammering

We werken toe naar duidelijke kaders voor passende zorg. Met de invoering van zorgprogramma’s willen we onze zorg verder professionaliseren en werken met wetenschappelijk onderbouwde methodieken. We werken zorgprogramma’s uit voor verschillende doelgroepen, waarin wordt beschreven aan welke standaarden de zorg moet voldoen.

Wat is er in 2023 bereikt? 

In 2023 is gestart met de eerste twee deelprojectgroepen: 

  • Primaire diagnostiek, indicatiestelling en intake en 
  • Licht verstandelijke beperking (LVB). 
In de deelprojectgroepen worden de eerste contouren duidelijk voor het zorgprogramma LVB en worden belangrijke stappen gezet in het aanmeld- en plaatsingsproces, zodat deze de cliënt straks kan leiden naar een passend zorgprogramma.  
 
 Begin 2024 is de Grote Methodiekengids door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade uitgebracht. In de gids staat een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiermee kunnen zorgorganisaties methodieken per doelgroep met elkaar vergelijken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.  
 
De werkgroep Zorgprogrammering beoordeelt aan de hand van de gids de inhoud, wetenschappelijke onderbouwing en praktische haalbaarheid van de methodieken per doelgroep. Vervolgens doet de werkgroep op basis van de uitkomsten een voorstel voor implementatie binnen Alliade. De afdeling onderzoek gaat de invoering en toepassing van de (nieuwe) methodieken op verschillende locaties volgen om inzicht te krijgen in de praktijkervaringen en werkzaamheid.
  

Wat zijn de doelen voor 2024? 

De zorgprogramma’s LVB, LVB+ en Verstandelijke Beperking dementie zijn op inhoud klaar.  
Er is een start gemaakt met de samenstelling van cliënten op locaties volgens de definities en het plaatsingsproces is hierop ingericht.  
 

Wat is een zorgprogramma? Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een specifieke groep clienten. In een zorgprogramma staat wie op welk moment bepaalde zorg levert en hoe deze zorg op elkaar is afgestemd. Een zorgprogramma maken we op basis van richtlijnen en beschrijft per cliëntgroep aan welke standaarden en regelgeving de zorg voldoet. Dit geheel noemen we een basisprogramma. Naast een basisprogramma per cliëntgroep stellen we ook optionele pluspakketten samen. Per cliënt kijken we welk zorgprogramma het beste past.