Kwaliteitspaspoort

Om een goede kwaliteit van zorg te leveren is het belangrijk dat medewerkers werken volgens de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen. Om dit binnen Alliade te borgen is het project ‘kwaliteitspaspoort’ gestart. Het kwaliteitspaspoort geeft duidelijkheid over welke scholingen bij functies horen en wat medewerkers daarin (nog) aan scholingen moeten volgen.

Wat is er bereikt in 2022?

In 2021 en 2022 zijn binnen het kwaliteitspaspoort 9 basisprofielen voor zorgmedewerkers ontwikkeld. Het basisprofiel bestaat uit een overzicht van scholingen en activiteiten die passen bij de functie van de medewerker. Alle medewerkers hebben toegang tot hun kwaliteitspaspoort.
Het kwaliteitspaspoort geeft direct toegang tot het juiste leermateriaal en geeft inzage in de voortgang. Op deze manier weten medewerkers en leidinggevenden wat er van hen verwacht wordt en wat de voortgang is.  

Wat verdient nog aandacht?

De voortgang binnen de profielen verdient nog aandacht. Met de komst van het kwaliteitspaspoort is beter inzichtelijk geworden hoe medewerkers ervoor staan ten aanzien van de vastgestelde scholingen, zoals Bedrijfshulpverlening en methodisch werken. Er wordt gewerkt aan een inhaalslag zodat alle medewerkers de vastgestelde scholingen ook daadwerkelijk hebben gevolgd.

Wat zijn de doelen voor 2023?

  • Een uitbreiding van de profielen met aanvullende leeractiviteiten die passen bij de locatie waar de medewerker werkt.
  • Het opstellen van profielen voor de medewerkers van de ondersteunende diensten.