Kwaliteitspaspoort

Om een goede kwaliteit van zorg te leveren is het belangrijk dat medewerkers werken volgens de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen. Om dit binnen Alliade te borgen is het project ‘kwaliteitspaspoort’ gestart. Het kwaliteitspaspoort geeft duidelijkheid over welke scholingen bij functies horen en wat medewerkers daarin (nog) aan scholingen moeten volgen.

Wat is er bereikt in 2021?

  • In 2021 zijn binnen het kwaliteitspaspoort 9 basisprofielen voor zorgmedewerkers ontwikkeld. Het basisprofiel bestaat uit een overzicht van scholingen en activiteiten die passen bij de functie van de medewerker.
  • Iedere medewerker heeft toegang tot zijn/haar kwaliteitspaspoort via het Alliade Leerplein. Hierdoor hebben medewerkers direct toegang tot de voor hem/haar vastgestelde leeractiviteiten en geeft het inzicht in de voortgang binnen de leeractiviteiten.

Wat verdient nog aandacht?
Het is een uitdaging om leidinggevenden en medewerkers goed mee te nemen in wat er binnen het project ‘kwaliteitspaspoort’ gedaan wordt en waarom. Vanuit het project wordt gekeken naar hoe dit beter kan en welke communicatiekanalen daarvoor ingezet kunnen worden.

Wat zijn de doelen voor 2022?
In 2022 worden de profielen van zorgmedewerkers uitgebreid met aanvullende leeractiviteiten die gekoppeld zijn aan de locatie waar de medewerker werkt.