Alles over onze kwaliteit en veiligheid

KWALITEITSVERSLAG
2020

Het is een manier van denken en doen!

Leeswijzer

Het kwaliteitsverslag staat in het teken van de drie thema’s uit het verbeterprogramma Samen:

Persoonsgerichte zorg
Deskundige medewerker
Kwaliteit en veiligheid.
Onder elk van de thema’s vallen meerdere projecten.
Klik op het pijltje onder het thema om de projecten te zien en er meer over te lezen.

Het verslag eindigt met informatie over de medezeggenschap en audits. Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp in de strategie van Alliade. Alliade wil de medezeggenschap van cliënten versterken en kritisch tegenspraak ontwikkelen. Daarom besteden we in het kwaliteitsverslag aandacht aan medezeggenschap.

Ook gaan we kort in op de externe ISO-9001 audit die in november 2020 plaatsvond.
Aandachtsgebied van de externe audit in 2020 was namelijk het verbeterprogramma Samen.

Thema Kwaliteit en veiligheid

Wij gaan voor kwalitatief goede en veilige zorg, waarbij cliënten en medewerkers veilig kunnen wonen en werken. Hieraan werken we vanuit ons verbeterprogramma Samen. De principes van continu verbeteren vormen hierin de ruggengraat.

Thema Persoonsgerichte zorg

Wij bieden persoonsgerichte zorg, ondersteuning en behandeling waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf regie kan voeren over zijn/haar eigen leven en zich (h)erkend en gehoord voelt. We bespreken in de driehoek cliënt-naasten-medewerkers wat de cliënt zelf kan en welke hulp er nodig is.

Thema Deskundige medewerker

Goede zorg bieden kan alleen met voldoende deskundige en gemotiveerde medewerkers die plezier in hun werk hebben, ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en weten wat er van hen wordt verwacht. Voor medewerkers is duidelijk welke competenties zij moeten hebben en welke opleidingen zij moeten volgen voor het uitoefenen van hun functie. Zo zijn zij toetsbaar op hun handelen.

Lees ook de Kwaliteitsverslagen van: