Alles over onze kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitsverslag
2023

Leeswijzer

Het kwaliteitsverslag staat in het teken van de projecten die Alliade uitvoert of gaat uitvoeren en gericht zijn op het hart van onze strategie ‘kwalitatieve zorg’:   

Kwalitatieve zorg, de basis op orde 

 • Methodisch werken, waaronder de invoering van ONS-dossier 
 • Zorgprogrammering 
 • Incidenten 
 • Wet zorg en dwang 
 • Medicatieveiligheid 
 • Visie op werk & dagbesteding 
 • Ouder wordende VG-cliënt 

Kwalitatieve zorg, ook in de toekomst 

 • De toekomst is nu 
 • Informele zorg 
 • Zorginnovatie en zorgtechnologie  
 • Gezond en actief leven  

Medewerkers en kwalitatieve zorg 

 • Cultuur en leiderschap 
 • Kwaliteitspaspoort 

In het verslag is daarnaast aandacht voor: 

 • Het strategisch doel Duurzaamheid 
 • De medezeggenschap binnen Alliade
 • Reflectie van Centrale Cliënten en Verwanten Raad (CCVR) van Alliade 

Voor de leesbaarheid kiezen we voor het gebruik van de naam Alliade in plaats van Zorggroep Alliade of Stichting Alliade. Daar waar we spreken over zorg bedoelen we zorg, ondersteuning en behandeling. 

Als je meer informatie wilt over onze visie en missie, onze organisatie en de doelgroepen die wij bedienen, dan vind je deze informatie via www.alliade.nl.  

Alliade in vogelvlucht

 • Missie: Een goed en zinvol leven voor onze cliënten
 • Visie: Samen doen wat wél kan
 • Kernwaarden: nabij, verantwoordelijk, betrouwbaar
 • Werkgebied: Friesland
 • Cliënten: 8000 kwetsbare ouderen en mensen met een (licht) verstandelijke beperking
 • Medewerkers: 6000 medewerkers waarvan 4900 in de primaire zorg
 • Vrijwilligers: ruim 1200 enthousiaste vrijwilligers verdeeld over alle zorgonderdelen
 • Diensten: zorg, maatschappelijke ondersteuning, wonen, dagbesteding en behandeling
 • Locaties: meer dan 300
 • Financiering: Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw, in totaal circa €314 mln

Strategische doelen Alliade

Samen elke dag een beetje beter. Dat is hoe we onze ambitie laten zien. We willen namelijk dat cliënten door onze hulp, goed en zinvol kunnen leven. Vandaag en in de toekomst.  

Kwalitatieve zorg

Continue verbeteren als ruggengraat van kwalitatieve zorg

Continu verbeteren is de basis voor de thema’s binnen al onze projecten. Het betekent dat we niet vanuit automatisme ons werk doen, maar voortdurend checken of we de goede dingen doen en of we dingen goed doen.

 

Bekijk onze speciale praatplaten: