Zorginnovatie en zorgtechnologie

Technologie en innovatie zijn niet meer weg te denken uit de zorg. Onder zorgtechnologie worden alle technologische oplossingen bedoeld die een bijdrage leveren aan het zorgproces voor betere zorg en welzijn voor cliënten en zorgmedewerkers. Zorgtechnologie is één van de oplossingen om de zorg toekomstbestendig te houden met oog op de personeelstekorten, toenemende zorgzwaarte en financieringsproblemen.

Het inzetten van zorgtechnologie is geen doel op zich. Zorgtechnologie wordt alleen daar ingezet als het aansluit bij de strategische koers van Alliade en van meerwaarde is op één van de drie aspecten:  

 1. Kwaliteit van leven 
 2. Het verminderen van de werkdruk voor onze medewerkers 
 3. Het efficiënter maken van de zorg 

Wat is er in 2023 bereikt? 

In 2023 hebben er met onderstaande technologieën projecten gelopen: 

 • De slimme drinkbeker in de ouderenzorg. 
 • 72-uurs monitoring van slim incontinentiemateriaal in de gehandicapten- en ouderenzorg. 
 • De inzet van sociale robot Tessa in de gehandicapten- en ouderenzorg. ​

Zorgrobot Tessa is een robot van ca. 30 cm in de vorm van een bloempot die cliënten met geheugenproblemen ondersteunt met gesproken berichten en instructies. Tessa helpt de cliënt bijvoorbeeld te herinneren medicijnen in te nemen of dat het tijd is om te eten. Daarnaast kan de robot bijvoorbeeld voorstellen om muziek op te zetten. 

 • De inzet van zorgrobot Sara in de ouderenzorg. 
 • De inzet van virtual reality (VR) voor het opleiden van medewerkers in de gehandicapten- en ouderenzorg. 
 • De inzet van MomoBedsense in de ouderenzorg. 

De Momo BedSense is een slimme sensor. Met toestemming van de bewoner en familie wordt deze onder het matras van de bewoner geplaatst. De sensor meet druk, houding en trillingen. Dit wordt zichtbaar in een app bij de zorgmedewerkers in de nachtdienst. Op deze manier zien medewerkers in één oogopslog de actuele toestand van bewoners en weten zo of cliënten rustig liggen te slapen of dat er hulp nodig is. 

 • De inzet van de medicijndispenser in de gehandicapten- en ouderenzorg.  

De medicijndispenser is een apparaat dat voorkomt dat een cliënt medicijnen vergeet in te nemen, of te vroeg of te laat medicijnen inneemt. De dispenser bevat een medicatierol die bestaat uit zakjes met de medicatie voor een bepaald tijdstip op de dag. Op het moment dat iemand medicijnen moet innnemen, geeft de medicijndispenser ze vrij. Haalt iemand de medcijnen er niet uit, dan krijgt de mantelzorger, familie of zorgprofessional een melding. 

Wat zijn de doelen voor 2024?

 • In 2024 worden de voorbereidingen getroffen om de Momo BedSense op meerdere locaties binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg in te zetten.  
 • Er wordt gestart om de 72-uurs monitoring van slim incontinentiemateriaal in te zetten als hulpmiddel voor de regieverpleegkundigen om de (in)continentiezorg in de gehandicaptenzorg te verbeteren.  
 • Er zal in 2024 worden gestart met spraakgestuurd rapporteren. In 2023 is een projectvoorstel voorbereid.  
 • Daarnaast is het doel om in 2024 informatie voor medewerkers beschikbaar te hebben over welke technologie waar en waarom wordt ingezet. In 2024 zal er een pagina beschikbaar komen op het intranet voor medewerkers met deze informatie. Ook zal er aandacht aan het onderwerp worden besteed binnen Alliade via social media.