Voorwoord: het verbeterprogramma Samen

In het kwaliteitsverslag geven we aan hoe we via ons verbeterprogramma ‘Samen’ in 2022 hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit, welke doelen we hebben gehaald en waar we nog aan moeten werken.

Via ons verbeterprogramma ‘Samen’ werken we systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. We werken aan een betere kwaliteit van zorg, professionalisering van onze medewerkers. De optimalisering van de bedrijfsvoering is nodig om onze missie ‘Goede zorg en zinvol leven’ te realiseren. Dit alles komt tot uiting in onze strategische ambitie ‘Samen elke dag een beetje beter’.

We monitoren de resultaten die we halen tot op teamniveau. Daar wordt het verschil gemaakt. We doen dit via audits, zelfevaluaties en metingen. In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met het auditen van al onze zorglocaties. Dat hebben we gedaan door leidinggevenden op te leiden om bij elkaar te auditen. We zijn nog niet helemaal klaar maar de eerste resultaten laten zien dat deze manier van auditen een positieve uitwerking heeft op het ‘kwaliteitsverlangen’ van de teams.

Het jaar 2022 wordt door ons getypeerd als het jaar waarin we echt één Alliade zijn geworden met één merk en één verhaal. We zijn er trots op dat ons nieuwe beeldmerk en ons vernieuwde strategisch verhaal heel goed zijn ontvangen bij onze cliënten, hun vertegenwoordigers, onze medewerkers en onze stakeholders. Wij geloven dat wij hiermee een goede basis hebben gelegd voor de toekomst.

We sluiten het jaar 2022 af met een positieve waardering over het totaal van de behaalde resultaten. Het was een jaar met veel beweging, dat mede door corona in de eerste vier maanden van het jaar, veel van iedereen heeft gevraagd. Wij spreken onze waardering uit voor onze medewerkers die zich elke dag inzetten om zorg te verlenen aan onze cliënten. Wij spreken ook onze waardering uit voor onze leidinggevenden en directeuren. Zij hebben een dubbele taak. Aan de ene kant zorgen zij ervoor dat onze medewerkers hun dagelijks werk kunnen uitvoeren, aan de andere kant geven zij in verschillende rollen inhoud aan de ontwikkeling van Alliade.

Naast het kwaliteitsverslag maken we een bestuursverslag. Deze wordt samen met de jaarrekening gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

Vincent Maas Elze Vonk
Voorzitter Raad van Bestuur  Lid Raad van Bestuur