Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp in de strategie van Alliade. Medezeggenschap draagt bij aan een goed en zinvol leven. Onze zorg- en dienstverlening gaat over het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat cliënten hierover mee kunnen beslissen en mee (kunnen) doen. Alliade wil de medezeggenschap van cliënten versterken. En kritische tegenspraak verder ontwikkelen.

In 2021 is afgesproken om op centraal niveau te gaan oefenen met een medezeggenschapsgroep: een medezeggenschapsraad, bestaande uit 5 verschillende centrale cliënten- en cliëntvertegenwoordigersraden. In 2021 hebben cliënten en cliëntvertegenwoordigers in twee aparte groepen een start gemaakt met de medezeggenschapsgroep.  

Wat is er bereikt in 2022?

Er is in 2022 verder geoefend met de twee medezeggenschapsgroepen. Bij cliënten heeft dit geleid tot één raad: de Centrale Cliëntenraad van Alliade. Bij cliëntvertegenwoordigers is gezamenlijk vergaderd en zijn er enkele adviesaanvragen gezamenlijk opgepakt.

Wat vraagt aandacht?

Er is nog geen overeenstemming met de cliënten en cliëntvertegenwoordigers over een nieuwe structuur voor de lokale inspraak en medezeggenschap.

Wat zijn de doelen voor 2023?

Graag willen we in 2023 overeenstemming bereiken over een nieuwe inspraak- en medezeggenschapsstructuur zowel op lokaal als centraal niveau. Dit zodat we kunnen gaan bouwen aan het versterken van de invloed van cliënten en verwanten en wat voor hen belangrijk is. En zodat de Raad van Bestuur een inhoudelijke gesprekspartner heeft om belangrijke onderwerpen mee te bespreken.