Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp in de strategie van Alliade. Medezeggenschap draagt bij aan een goed en zinvol leven. Het gaat over het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat cliënten hieraan mee (kunnen) doen. Alliade wil de medezeggenschap van cliënten versterken. En kritische tegenspraak verder ontwikkelen.

In 2020 zijn er inspraakavonden voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers geweest om te praten over hoe de medezeggenschap eruit moet komen te zien. Ook zijn er interviews gehouden. Met de uitkomsten is een voorstel geschreven.

In het voorstel organiseren we zeggenschap op individueel, op locatie en op centraal (Alliade) niveau. In de medezeggenschap op Alliade-niveau zijn zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers van Talant, Reik, Meriant en Wil vertegenwoordigd.

In 2021 gaan we:

  • Een plan maken om de medezeggenschap op locatieniveau te versterken.
  • Starten met een medezeggenschapsgroep op centraal niveau. De centrale raden van Talant, Meriant, Reik en Wil worden een onderdeel van deze Medezeggenschapsgroep. In de Medezeggenschapsgroep zijn dan zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers vertegenwoordigd. We gaan eerst oefenen met de Medezeggenschapsgroep. Zo kunnen we leren wat goed werkt en wat beter kan.