Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp in de strategie van Alliade. Medezeggenschap draagt bij aan een goed en zinvol leven. Onze zorg- en dienstverlening gaat over het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat cliënten hierover mee kunnen beslissen en mee (kunnen) doen. Alliade wil de medezeggenschap van cliënten versterken. En kritische tegenspraak verder ontwikkelen.

Wat is er bereikt in 2021?
Op Alliade niveau (centraal niveau) is afgesproken om te gaan oefenen met een Medezeggenschapsgroep: een medezeggenschapsraad, bestaande uit de 5 verschillende centrale cliënten én cliëntvertegenwoordigersraden. Helaas is het in 2021 niet gelukt om met alle raden bij elkaar te komen in de Medezeggenschapsgroep. Niet fysiek maar ook niet digitaal. Dit heeft o.a. te maken met de corona maatregelen (geen grote groepen bij elkaar) en met dat digitaal vergaderen voor cliënten erg uitdagend is (veel prikkels, ingewikkeld). Wel hebben de cliënten en de cliëntvertegenwoordigers in twee aparte groepen een start gemaakt. Zo hebben ze elkaar beter leren kennen en samen met de Raad van Bestuur gesproken over belangrijke onderwerpen.

Wat vraagt aandacht?
We willen en moeten met zijn allen dezelfde kant op. Dit is nog best lastig met alle verschillende meningen en gedachten. Het is daarom belangrijk om met elkaar, de raden en de organisatie in gesprek te blijven. Door middel van de continue dialoog zoeken we samen naar oplossingen.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • In 2022 gaan we verder met oefenen met de medezeggenschapsgroep. Eerst wordt er nog geoefend in twee raden, een cliëntenraad en een vertegenwoordigersraad. Het streven is rond de zomer de overstap te maken naar een medezeggenschapsgroep.
  • In 2022 wordt er gestart met het versterken van de invloed van cliënten op lokaal niveau.