Gezond en actief leven

Leefstijl en leefomgeving spelen een grote rol bij een goed leven. Een gezonde leefstijl geeft gezondheidswinst. Het kan aandoeningen zoals diabetes, obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten voorkomen of verminderen. Ook leidt het tot minder medicatie gebruik. De kaders en het beleid voor ‘een rookvrije omgeving’ zijn vastgesteld en klaar voor implementatie.

Voor veel cliënten van Alliade is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Diverse onderzoeken onderschrijven dat mensen met een verstandelijke beperking vaak een ongezonde leefstijl hebben: zij bewegen onvoldoende en eten niet gezond. Voor de oudere cliënten geldt dat zij ouder worden maar steeds eerder chronische ziekten krijgen.  

Voor een gezonde leefstijl hebben cliënten veelal ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert.  

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen binnen Alliade op het gebied van gezonde leefstijl bij alle cliëntgroepen. Er waren een aantal grotere projecten zoals: Fit bij Talant, de inzet van leefstijlcoaches, de obesitas-poli en de slaappoli. Verder waren er veel kleine projecten. We stelden vast dat de samenhang en zichtbaarheid hiervan beter kon. Met het project Gezond en Actief Leven willen we de samenhang en zichtbaarheid van leefstijl binnen Alliade vergroten en daarmee bijdragen aan een goed leven van onze cliënten.  

Het project Gezond en Actief Leven is een meerjarig project dat zich richt op drie speerpunten:  

  • Rookvrije omgeving 
  • Gezond eten en drinken 
  • Bewegen  

In 2024 richten we ons op het speerpunt Rookvrije omgeving. 

Wat is er bereikt in 2023?

In 2023 is een projectleider gestart en het projectplan Gezond en Actief leven opgesteld.  

Wat verdient nog aandacht?

We kunnen nog meer betrokkenheid in de organisatie organiseren. In 2024 willen we binnen de organisatie toetsen hoe een rookvrije omgeving leeft.  

Wat zijn de doelen voor 2024?

  • De kaders en het beleid voor ‘gezond eten en drinken’ is op hoofdlijnen gereed.  
  • De kaders en het beleid voor ‘bewegen als onderdeel van de dag’ is op hoofdlijnen gereed.  
  • Een toename van 40% deelnemers aan de Loop Leeuwarden.  

De Alliade aftermovie van LOOP Leeuwarden

We kijken terug op een succesvolle sportieve dag in Leeuwarden waar meer dan 300 Alliade deelnemers meededen.