Strategische doelen Alliade

Samen elke dag een beetje beter. Dat is hoe we onze ambitie laten zien. We willen namelijk dat cliënten door onze hulp, goed en zinvol kunnen leven. Vandaag en in de toekomst.

Dat betekent dat we samen moeten meebewegen met de ontwikkelingen in een wereld die snel aan het veranderen is. Zo krijgen we meer en vaker te maken met: stijgende kosten en nieuwe technologische mogelijkheden. Alliade heeft zeven verschillende strategische doelen geformuleerd om hierop in te spelen:  

  1. Kwalitatieve Zorg: onze focus ligt op het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding voor cliënten. We willen  goede zorg verlenen, daarom vormt dit het hart van de strategie.  
  2. Expertisecentrum LVB: Het is ons doel om dé expert, het kenniscentrum en de netwerkpartner te zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Van jong tot oud en van ambulant tot continue zorg en ondersteuning. Wij vinden dat deze doelgroep vaak over het hoofd wordt gezien. Als Alliade willen we voor hen klaar staan. Zodat ook deze mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.  
  3. Specialist ouderen: We verlenen specialistische zorg van hoge kwaliteit aan de vergrijzende bevolking. Daarom focussen we de komende tijd op onze expertisegebieden: ouderdomsproblematiek, ouderenpsychiatrie, gedragsproblematiek en ouderen met een verstandelijke beperking. En daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek. 
  4. Aantrekkelijke werkgever: We willen als werkgever nog aantrekkelijker zijn. Door meer mensen te helpen om hun plek in de zorg te vinden. Naast het vinden van nieuwe collega’s willen we er ook voor zorgen dat nieuwe medewerkers lekker op hun plek zittten bij Alliade. We richten ons op het verbeteren van de werkomstandigheden, opleiding- en doorgroeimogelijkheden en het bevorderen van de vitaliteit. Daarnaast leggen we nadruk op de inhoud van het vak, omdat dit essentieel is voor het verlenen van kwalitatieve zorg. 
  5. Optimale inzet medewerkers: door de krappe arbeidsmarkt gaan we ons werk soms anders inrichten bijvoorbeeld door meer vrijwillige begeleiding en ICT-toepassingen.  
  6. Duurzame organisatie: we blijven onze organisatie verder verduurzamen, bijvoorbeeld in  energie en onze gebouwen.
  7. Samenwerking ziekenhuis: we werken nauw samen met ziekenhuizen om klinische verpleegdagen te verplaatsen naar een van onze locaties.  
Het kwaliteitsverslag is gericht op het hart van onze strategie ‘kwalitatieve zorg’. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid.