Methodisch werken

Cliënten hebben recht op de beste zorg: door deskundige zorgverleners en volgens de laatste inzichten. De wereld rond de cliënt én de zorg zelf is continu in beweging. Dat betekent dat we ook voortdurend onze zorg moeten evalueren en waar nodig bijstellen.

Doen we (nog) de goede dingen? Welke stappen kunnen we met een cliënt maken? Of: hoe zorgen we dat we bijvoorbeeld achteruitgang kunnen beperken of vertragen? Methodisch werken is het uitgangspunt van de professionele zorgverlening: weloverwogen, gestructureerd, doelgericht en planmatig.

Uit dossieronderzoek in 2020 bleek dat we onvoldoende methodisch werken. Het blijkt bijvoorbeeld lastig om doelen SMART te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en we rapporteren vaak in te algemene termen. Ook verwerken we de gemaakte afspraken bij de evaluatie onvoldoende in het plan.

Met het project Methodisch werken staan we heel concreet stil bij het afstemmen van de juiste zorg en ondersteuning op de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit doen we volgens de zes stappen van methodisch werken.

In 2020 hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Er is een implementatieplan gemaakt om methodisch werken in het cliëntdossier bij alle zorgonderdelen op orde te brengen.
  • Een deel van de leidinggevenden heeft de tweedaagse training Continu verbeteren en Methodisch werken gevolgd. De overige leidinggevenden konden door de coronamaatregelen niet fysiek bijeenkomen. Daarom is de training aangepast en begin 2021 voornamelijk online gegeven.
  • Alle leidinggevenden hebben een toolkit gekregen, waarmee ze samen met hun teams het waarom en hoe van methodisch werken kunnen doornemen.