Ouder wordende VG-cliënt

Binnen Talant hebben we te maken met een steeds ouder wordende groep cliënten. Bij bijna de helft van de cliënten die bij ons wonen is er sprake van verouderingsproblemen.

De kennis en vaardigheden van onze medewerkers zijn hier nog onvoldoende op afgestemd. Ook zien we dat de ouder wordende cliënt vraagt om andere vormen van zorg en andere manieren waarop we de zorg organiseren. Daarom is het verbeterproject ‘Ouder wordende VG-cliënt gestart.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • Een scholingsmodule is beschikbaar gericht op kennis over ouderdomsproblematiek en de toepassing hiervan in de praktijk. Op dit moment zijn we bezig een leergang ‘ouder wordende VG-cliënt’ te ontwikkelen.  
  • Een pilot met coördinerende verpleegkundigen In Drachten, Stiens, Beetsterzwaag en Burgum is gestart. De pilot loopt door tot september 2021.  
  • Optimaliseren van de medische zorg door een duidelijke positionering van specialistische locaties voor ouderen.
  • Ontwikkelen van een risicotaxatie-instrument voor het vroegtijdig in kaart brengen van valrisico’s.