Continu verbeteren als ruggengraat van kwalitatieve zorg

Continu verbeteren is de basis voor de thema’s binnen al onze projecten. Het betekent dat we niet vanuit automatisme ons werk doen, maar voortdurend checken of we de goede dingen doen en of we dingen goed doen.

Het zal een paar jaar duren om een cultuur te creëren waarin elke medewerker (dagelijks) kijkt of het werk anders en beter uitgevoerd kan worden. Ieder persoon of team doorloopt een eigen ontwikkelproces. De fase van ontwikkeling bepaalt mede het tempo waarin de gedrags- en cultuurverandering tot stand komt.  
 
De afgelopen jaren zijn alle leidinggevende getraind in continu verbeteren. Continu verbeteren is als standaard opgenomen in het inwerkprogramma voor leidinggevenden en nieuwe medewerkers. In 2023 is besloten om continu verbeteren onder te brengen als onderdeel van de verschillende projecten. Daarmee valt continu verbeteren onder de verantwoordelijkheid van de project- dan wel proceseigenaar. Monitoring van de voortgang vindt viermaandelijks plaats via het programmateam.