Visie op werk & dagbesteding

Binnen de (gehandicapten)zorg vindt een verschuiving plaats naar verhoogde deelname en betrokkenheid van de maatschappij. Het streven is dat iedereen naar vermogen zoveel mogelijk bijdraagt in het belang van zowel de cliënt als de maatschappij. Om een toekomstbestendig en duurzaam werk & dagbestedingsaanbod te ontwikkelen is het verbeterproject ‘werk & dagbesteding’ gestart.  

In 2021 is een visie op werk & dagbesteding opgesteld. Met de vernieuwde visie kijken we met een andere blik naar ons aanbod en werkwijze.

Het doel is om werk & dagbesteding te bieden die écht bijdraagt aan een goed en zinvol leven. Voor elke cliënt gaan we voor werk of dagbesteding die het beste bij hem of haar past. Hierbij wordt gekeken naar de participatieladder en richten we ons op ontwikkelmogelijkheden en talenten. In 2022 zijn de leerlijnen ‘Dier’ en ‘Groen’ ontwikkeld.  

  • Betekenisvolle en geschikte dagingvulling voor iedereen
  • Focus op ontwikkeling en participatie
  • Kwaliteit door samenwerking
  • Aantrekkelijk en breed productaanbod
  • Met bevlogen en kundige medewerkers

Wat is er bereikt in 2023?

  • Het aanbod aan dagbesteding is onderverdeeld naar negen vakinhoudelijke leer- en ontwikkellijnen. Het gaat dan om: ambachten (waaronder creatief, kunst en het textielatelier), bedrijfsmatige werkzaamheden (waaronder de houtwerkplaats, archiefverwerking en de carwash), dier, facilitair, groen, horeca, onderhoud, productie en logistiek en winkel.  
  • Er heeft een informatiebijeenkomst voor leidinggevenden van werk & dagbestedingslocaties plaatsgevonden.  
  • Er is een speciaal magazine ‘werk & dagbesteding’ uitgebracht: Werk & dagbesteding: Actief meedoen, leren & ontwikkelen.   
  • Er is in oktober 2023 gestart met een pilot op drie locaties. Hierbij is aandacht voor het in de praktijk brengen van ontwikkelgericht werken met cliënten. Medewerkers zijn getraind en krijgen ondersteuning bij het gebruik van Werkstap. Werkstap is een systeem waarin taken worden opgedeeld in ontwikkelstappen. Medewerkers zijn tevens getraind ingespreksvoering en coachende vaardigheden. 

Wat zijn de doelen voor 2024?

  • In 2024 vindt evaluatie van de resultaten van de pilot plaats. Afhankelijk van de resultaten van de pilot, worden de vervolgstappen bepaald.