De toekomst is nu

We moeten onze zorg anders organiseren om toekomstbestendig te zijn. De zorgvraag van cliënten wordt steeds zwaarder, nieuwe medewerkers zijn lastig te vinden en we krijgen steeds minder vergoed. Op een aantal Meidoorn locaties in Beetsterzwaag onderzoeken we daarom in de praktijk hoe we kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren, met onder andere de inzet van meer zorgtechnologie en informele zorgers, zoals vrijwilligers.

De Meidoorns zijn daarmee de voorloper op de transformatie van héél Alliade. We onderzoeken onder andere of we onze tijd slim indelen, wat de cliënt zelf kan en welke technologie we kunnen inzetten. Met als doel om tot een ontwerp te komen voor het Alliade van de toekomst. Hoe is de zorg dan georganiseerd en wat hebben we daarvoor nodig? Ook verwanten en cliënten zijn hierbij betrokken.   

Wat is er bereikt in 2023?

In 2023 hebben we samen met een brede groep medewerkers, waaronder medewerkers van de betrokken locaties, inzicht gekregen in hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. Er daarbij vanuit gaande dat we in de toekomst verwachten minder zelf te kunnen doen: ondersteuning die we vandaag met drie zorgverleners leveren kan door een grotere zelfredzaamheid van de cliënt, ondersteuning van het netwerk en technologie in de toekomst door twee of zelf één zorgverlener worden geleverd.  

Wat verdient nog aandacht?

De beelden kunnen nog duidelijker worden uitgewerkt en in de praktijk getest. In 2024 wordt hiermee gestart door de beelden en ideeën die in 2024 zijn opgedaan ook daadwerkelijk door te voeren op de Meidoorn locaties.  

Wat zijn de doelen voor 2024?

  • Het implementeren van de diverse veranderingen op de Meidoorns 2, 4, 6 en 8.  
  • Het volgen van de resultaten en de effecten op de zorgverlening- en organisatie.