Cultuur en leiderschap

In 2022 starten we met een breed leiderschapsprogramma voor alle leidinggevende waarin in 2023 en verder, alle medewerkers van Alliade in worden meegenomen.

Onze leidinggevenden worden als eerste getraind. Zij zijn de dragers van verandering. Van onze leidinggevenden verwachten we dat zij werken vanuit onze missie, visie en kernwaarden. Dat zij deze uitdragen en erop aanspreekbaar zijn. Kwaliteit van zorg staat hierbij altijd voorop.

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en medeverantwoordelijk voor het resultaat van Alliade. Continu leren en verbeteren staan hierbij centraal. Dit betekent dat we resultaten afspreken en samen de voortgang toetsen. Dit doen we altijd integraal en 3D vanuit de dimensies cliënt, medewerker en bedrijfsvoering. Lidmaatschap is een belangrijk thema in het leiderschapsprogramma. Lidmaatschap gaat voor leiderschap. Committeer je je aan de ambities van de organisatie en draag je die uit? Stap je het veld op en doe je mee of geef je commentaar vanaf de tribune?

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • Alle leidinggevenden (inclusief directeuren en Raad van Bestuur) doen een ontwikkelassessment.
  • Alle leidinggevenden volgen het leiderschapsprogramma.
  • Er worden leercoaches aangesteld.
  • De eigenlijke taken van een leidinggevende worden vastgesteld, evenals de coördinerende taken.
  • Implementatie van de continue dialoog als vervanging van de jaargesprekken.

De continue dialoog
De continue dialoog heeft als uitgangspunt dat medewerkers doorlopend in gesprek zijn met hun leidinggevende en collega’s en zo feedback niet opgespaard wordt. Continu leren en de groei van de medewerker staan centraal. De medewerker heeft daarbij zelf de regie op zijn of haar ontwikkeling.