Cultuur en leiderschap

In 2022 zijn we gestart met een breed leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden waarin in 2023 en verder, alle medewerkers van Alliade worden meegenomen.

Onze leidinggevenden zijn als eerste getraind. Zij zijn de dragers van verandering. Van onze leidinggevenden verwachten we dat zij werken vanuit onze missie, visie en kernwaarden. Dat zij deze uitdragen en erop aanspreekbaar zijn. Kwaliteit van zorg staat hierbij altijd voorop.

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en medeverantwoordelijk voor het resultaat van Alliade. Continu leren en verbeteren staan hierbij centraal. Dit betekent dat we resultaten afspreken en samen de voortgang toetsen. Dit doen we altijd over het geheel en vanuit de drie dimensies cliënt, medewerker en bedrijfsvoering. Lidmaatschap is een belangrijk thema in het leiderschapsprogramma. Lidmaatschap gaat voor leiderschap. Committeer je je aan de ambities van de organisatie en draag je die uit? Stap je het veld op en doe je mee of geef je commentaar vanaf de tribune?

Wat is er o.a. bereikt in 2022?

  • Er is een notitie vastgesteld waarin het gedrag van leiders is beschreven.
  • Het cultuur en leiderschapsprogramma is in 2022 gestart. Leidinggevenden maakten in 2022 een ontwikkelassessment en een persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast volgden zij diverse trainingsdagen waarin de rol van de leidinggevende, de kernwaarden en leiderschap centraal stonden. Ook zijn er per managementteam leergroepen samengesteld. In deze leergroepen, die worden ondersteund door leercoaches, worden de resultaten van de gewenste ontwikkelingen besproken.
  • Er is gestart met het vormgeven van de centrale werving, selectie, het inwerken en opleiden van nieuwe leidinggevenden.
  • De continue dialoog als vervanging van de jaargesprekken is ingevoerd.

De continue dialoog

De continue dialoog heeft als uitgangspunt dat medewerkers doorlopend in gesprek zijn met hun leidinggevende en collega’s en zo feedback niet opgespaard wordt. Continu leren en de groei van de medewerker staan centraal. De medewerker heeft daarbij zelf de regie op zijn of haar ontwikkeling.

 

Wat verdient nog aandacht?

Het aantal geregistreerde continue dialoog gesprekken ligt lager dan verwacht. Bij de continue dialoog ligt de regie voor het inplannen van een gesprek bij de medewerker. Dit is een andere benadering dan medewerkers gewend zijn.

Wat zijn de doelen voor 2023?

We gaan door met de activiteiten die we in 2022 zijn gestart en zoals hierboven beschreven. De trainingsdagen voor leidinggevenden staan al gepland.

Een onderdeel van het project is ook cultuur en leiderschap voor medewerkers. In 2023 willen we dit starten. Er wordt gedacht aan een dag voor medewerkers over het thema lidmaatschap en leiderschap: wat betekent de veranderde context en de strategie van Alliade voor de individuele medewerker?

Tot slot gaan we in 2023 beleid opstellen voor de ontwikkeling van leidinggevenden binnen Alliade.