Cultuur en leiderschap

In 2022 zijn we gestart met een breed leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden waarin in 2023 en verder, alle medewerkers van Alliade worden meegenomen. Onze leidinggevenden zijn als eerste getraind. Zij zijn de dragers van verandering. Van onze leidinggevenden verwachten we dat zij werken vanuit onze missie, visie en kernwaarden. Dat zij deze uitdragen en erop aanspreekbaar zijn. Kwaliteit van zorg staat hierbij altijd voorop.

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en medeverantwoordelijk voor het resultaat van Alliade. Continu leren en verbeteren staan hierbij centraal. Dit betekent dat we resultaten afspreken en samen de voortgang bespreken. Dit doen we altijd over het geheel en vanuit de drie dimensies: cliënt, medewerker en bedrijfsvoering. Lidmaatschap is een belangrijk thema in het leiderschapsprogramma. Lidmaatschap gaat voor leiderschap. We vinden het belangrijk dat leidinggevenden zich verbinden aan de ambities van de organisatie en deze uitdragen. Een ander belangrijk thema is het leidinggeven aan de veranderde zorg binnen de teams.

Wat is er bereikt in 2023?

  • Er zijn in 2023 twee leiderschapsdagen georganiseerd:  
  • Eén leiderschapsdag met het eigen managementteam. Deze dag stond in het teken van verandermanagement en persoonlijk leiderschap.  
  • En één dag voor alle leidinggevenden van Alliade in het teken van ‘samen elke dag een beetje beter’ en je rol als leidinggevende.  
  • Het leiderschapsprogramma is in 2023 geëvalueerd en er is gewerkt aan een voorstel voor het leiderschapsprogramma 2024-2025. Dit voorstel wordt in 2024 besproken.  

Wat zijn de doelen voor 2023?

  • Het leiderschapsprogramma 2024 - 2025 definitief maken en organiseren. Hieronder vallen ook de leiderschapsdagen voor leidinggevenden. 
  • Het organiseren van een medewerkersbijeenkomst. Eerst stond deze dag in oktober 2023 gepland. In het najaar 2023 is besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar 2024, vanwege de bijsturing op de financiën en ureninzet voor 2023. In 2024 wordt bepaald hoe dit vorm krijgt.  
  • Het vaststellen van het MD-beleid en het vervolgens uitvoeren.  

MD staat voor Management Development en is het geheel van activiteiten waarmee de ontwikkeling van het management binnen organisaties vormgegeven wordt.