Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid houdt in dat je samen met alle betrokkenen (de leverancier, de apotheek, en je collega’s) zorgt dat:

  • de juiste cliënt,
  • het juiste medicijn,
  • op het juiste tijdstip,
  • in de juiste hoeveelheid (het aantal pillen) en dosering (het aantal mg),
  • op de juiste manier krijgt toegediend.

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking gebruiken vaak langere tijd verschillende medicijnen naast elkaar. Dit komt doordat ze vaker meerdere ziektes hebben of voor één ziekte verschillende medicijnen krijgen. Hoe meer medicijnen de cliënt gebruikt, hoe groter de kans dat er iets misgaat. Bovendien zijn bij het hele proces (voorschrijven door de arts, verwerken door de apotheek, afleveren bij de cliënt, klaarzetten, toedienen, registreren en evalueren) verschillende mensen en vakgebieden betrokken. Ook hierdoor neemt de kans op fouten toe. Medicatieveiligheid is belangrijk om fouten in de medicatie te voorkomen.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • 160 afdelingen zijn overgegaan naar een digitale toedienregistratie van medicatie.
  • Er is een training medicatieveiligheid opgeleverd voor de aandachtsvelders op locaties.
  • Voor locaties is een zelftoetsinstrument ontwikkeld die een periodieke herhaalscan op medicatieveiligheid ondersteunen.