Medicatieveiligheid

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking gebruiken vaak langere tijd verschillende medicijnen naast elkaar. Dit komt doordat ze vaker meerdere ziektes hebben of voor één ziekte verschillende medicijnen krijgen. Hoe meer medicijnen de cliënt gebruikt, hoe groter de kans dat er iets misgaat. Aandacht voor en kennis van medicatieveiligheid is belangrijk om fouten te voorkomen.

De afgelopen jaren is er op verschillende manieren binnen Alliade aandacht geweest voor medicatieveiligheid. Zo zijn alle locaties van Alliade de afgelopen jaren overgegaan tot digitaal aftekenen met als doel de medicatieveiligheid te verhogen. Daarnaast is het proces medicatieveiligheid opnieuw beschreven en zijn er jaarlijkse scholingen voor aandachtsvelders medicatieveiligheid. Ook is er een toetsinstrument medicatieveiligheid ontwikkeld waarmee een hoofd of aandachtsvelder de medicatieveiligheid op zijn of haar locatie zelf kan beoordelen.

Wat is er bereikt in 2023?

  • De aandachtsvelders medicatie zijn in 2023 in kleine groepen geschoold.  
  • In de scholing is onder andere aandacht geweest voor de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsvelder en voor de procesbeschrijvingen in het kwaliteitssysteem.  
  • Het medicatieproces is in 2023 verder verbeterd. Het gaat dan onder andere om het proces rondom de medicatiereview en het werkproces rondom opiaten. Daarnaast zijn alle medicatiedocumenten in het kwaliteitssyteem bijgewerkt.  
  • Er is een borgingsplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe we ook op lange termijn voor voldoende kwaliteit kunnen zorgen binnen dit proces.  

Wat verdient nog aandacht?

Nog niet alle aandachtsvelders zijn geschoold. 

Wat zijn de doelen voor 2024?

  • Verdere scholing van de aandachtsvelders medicatie. Ook is het belangrijk de scholing over medicatieveiligheid standaard onderdeel te laten worden van de scholingen voor leidinggevenden. 
  • Daarnaast zal een informatiebijeenkomst voor voorschrijvers (met name gericht op de huisartsen uit de regio’s waarmee we samenwerken) worden georganiseerd. Hierbij is onder andere het doel om meer verbinding te creëren tussen voorschrijvers en aandachtsvelders medicatie.  
  • We streven naar officiële vaststelling van de taken van een aandachtsvelder in 2024.  
  • Tot slot werken we in 2024 aan de uitvoering van het borgingsplan, om het project over te brengen naar de lijnorganisatie.