Medicatieveiligheid

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking gebruiken vaak langere tijd verschillende medicijnen naast elkaar. Dit komt doordat ze vaker meerdere ziektes hebben of voor één ziekte verschillende medicijnen krijgen. Hoe meer medicijnen de cliënt gebruikt, hoe groter de kans dat er iets misgaat. Aandacht voor en kennis van medicatieveiligheid is belangrijk om fouten te voorkomen.

De afgelopen jaren is er op verschillende manieren binnen Alliade aandacht geweest voor medicatieveiligheid. Zo zijn alle locaties van Alliade de afgelopen jaren overgegaan tot digitaal aftekenen met als doel de medicatieveiligheid te verhogen, is het proces medicatieveiligheid opnieuw beschreven en zijn er jaarlijkse scholingen voor aandachtsvelders medicatieveiligheid. Ook is er een toetsinstrument medicatieveiligheid ontwikkeld waarmee een hoofd of aandachtsvelder de medicatieveiligheid op zijn of haar locatie zelf kan toetsen.

Om de medicatieveiligheid te verbeteren en blijvend te borgen start in april 2022 het project ‘medicatieveiligheid’.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • Het formaliseren en verder professionaliseren van de positie, rol en taak van leidinggevende en de aandachtsvelder medicatie.
  • Het professionaliseren van de kennis, houden en gedrag van zorgmedewerkers ten opzichte van het medicatieproces.
  • Het medicatieproces is helder beschreven en getoetst op de werkvloer. Hiermee is het ondersteunend aan de dagelijkse praktijk en zijn taak, rol en verantwoordelijkheid van een ieder helder omschreven.
  • Risico’s op het gebied van medicatie zijn in kaart gebracht door de incidenten teams, maatregelen om deze risico’s te verkleinen of te verminderen en te voorkomen worden getroffen. Verbeteracties worden methodisch aangepakt.

Concreet wordt in april gestart met de themadagen voor hoofden met als doel de kennis van hoofden te vergroten. Daarnaast zal in 2022 aandacht zijn voor scholing en de inzet van het toetsinstrument medicatieveiligheid om de medicatieveiligheid op de eigen locatie te toetsen en verbeteren.