Incidenten

Door incidenten goed te registreren en systematisch goed te analyseren, vergroten we de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor cliënten, medewerkers en anderen.

Daarom is het zo belangrijk om op een andere manier om te gaan met de registratie van ‘ongewenste gebeurtenissen’. Door fouten en incidenten met elkaar te bespreken, worden we ons bewust van risico’s en verbeterpunten.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • Voor het registeren van incidenten hebben alle zorgonderdelen in 2020 een uniform registratieformulier in gebruik genomen. Dit nieuwe formulier brengt alle meldingen vanuit alle locaties samen op een centraal punt en ondersteunt de organisatie in het leren en verbeteren van incidenten.
  • Leren en continu verbeteren op het gebied van incidenten geven we in 2021 verder vorm.