Werk en dagbesteding

Binnen de (gehandicapten)zorg vindt een kanteling plaats naar verhoogde deelname en betrokkenheid bij de maatschappij. Het streven is dat iedereen naar vermogen zoveel mogelijk bijdraagt in het belang van zowel de cliënt als de maatschappij. Om een toekomstbesteding en duurzaam werk en dagbestedingsaanbod te ontwikkelen is het verbeterproject ‘werk en dagbesteding’ gestart.

Wat is er bereikt in 2021?
In 2021 is een visie op werk en dagbesteding opgesteld. Met de vernieuwde visie kijken we met een andere blik naar ons aanbod en werkwijze, met als doel werk en dagbesteding te bieden die écht bijdraagt aan een goed en zinvol leven. Voor elke cliënt gaan we voor werk of dagbesteding die het beste bij hem of haar past, georganiseerd langs de participatieladder en richten we ons op ontwikkelmogelijkheden en talenten.

Wat verdient nog aandacht?
Met alleen een nieuwe visie zijn we er nog niet. De implementatie van de nieuwe visie verdient de komende jaren de aandacht. De implementatie is opgedeeld in twee fases: de basis op orde en doorontwikkeling.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • Aan het einde van 2022 is de eerste fase ‘basis op orde’ uitgerold in alle regio’s waar Alliade werkzaam is. Dit betekent dat:
  • Voor alle cliënten van Alliade starten we een ontwikkeling naar passende dagbesteding die aansluit bij hun wensen, ambities en ontwikkeldoelen.
  • Er een functieprofiel voor de medewerkers is en medewerkers worden getraind en ‘on the job’ gecoacht op het ontwikkelingsgericht begeleiden van cliënten.
  • Alliade dagbesteding als één partij naar voren treedt en dé partner is voor gemeenten en scholen.
  • Door regionaal samen te werken en interregionaal te verbinden, zorgen we ervoor dat we op uniforme wijze naar buiten treden, van elkaar leren en continu met elkaar blijven verbeteren.

Zorglocatie De Wissel in Beetsterzwaag

Op De Wissel in Beetsterzwaag biedt Talant (onderdeel van Zorggroep Alliade) zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen. De video geeft een beeld van hoe er op deze prachtige zorglocatie in het bosrijke Beetsterzwaag wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.