Continu verbeteren

Continu verbeteren is de ruggengraat voor de thema’s binnen het verbeterprogramma Samen. Het betekent dat we niet vanuit automatisme ons werk doen, maar voortdurend checken of we de goede dingen doen en of we dingen goed doen.

Een cultuur creëren waarin elke medewerker (dagelijks) kijkt of het werk anders en beter uitgevoerd kan worden is een meerjarige reis. Een reis die opgedeeld wordt in korte termijn doelen/acties en doelen voor de middel en lange termijn. Ieder individu of team doorloopt een eigen ontwikkelproces. De fase van ontwikkeling is mede bepalend voor het tempo waarin de gedrags- en cultuurverandering tot stand komt.

Alliade is in juni 2020 gestart met het programma Samen en in september 2020 gestart met de training continu verbeteren voor leidinggevenden. We onderscheiden drie fasen, zie de afbeelding hiernaast.

In 2021-2022 is ten aanzien van het continu verbeteren o.a. het volgende bereikt:

  • Alle leidinggevenden (van de zorg, maar ook van de ondersteunende diensten) hebben een training continu verbeteren gevolgd. Voor nieuwe leidinggevenden wordt de scholing drie keer per jaar aangeboden.
  • Het leermateriaal voor leidinggevenden is digitaal beschikbaar op het leerplein van Alliade.
  • Continu verbeteren is als standaard onderdeel opgenomen in het inwerkprogramma voor medewerkers.
  • In verschillende projecten is het proces van continu verbeteren doorlopen. Een voorbeeld hiervan is het herontwerpen van het proces til- en hulpmiddelen.
  • Er heeft in 2022 een inhoudelijke evaluatie plaatsgevonden met leidinggevenden rondom het onderwerp teamreflectie. Naar aanleiding van deze evaluatie is de teamreflectie opnieuw onder de aandacht gebracht en is de toolbox teamreflectie aangevuld. We zien een toename van het aantal uitgevoerde teamreflecties. Er zijn in 2022 194 teamreflecties uitgevoerd en over gerapporteerd. Dit was in 2021 nog 73.

De behaalde resultaten op het gebied van continu verbeteren verschillen nog per team. We zien goede voorbeelden, maar ook teams die nog onvoldoende resultaat behalen.

Continu verbeteren vraagt een lange adem, vasthoudendheid en investeren in mensen en processen om een nieuwe manier van werken echt tot in de haarvaten van de organisatie door te laten dringen. Daarom is de verbinding met cultuur en leiderschap cruciaal.