Continu verbeteren

Continu verbeteren is de ruggengraat voor de thema’s binnen het verbeterprogramma Samen. Het betekent dat we niet vanuit automatisme ons werk doen, maar voortdurend checken of we de goede dingen doen en of we dingen goed doen.

Een cultuur creëren waarin elke medewerker (dagelijks) kijkt of het werk anders en beter uitgevoerd kan worden is een meerjarige reis. Een reis die opgedeeld wordt in korte termijn doelen/acties en doelen voor de middel en lange termijn. Ieder individu of team doorloopt een eigen ontwikkelproces. De fase van ontwikkeling is mede bepalend voor het tempo waarin de gedrags- en cultuurverandering tot stand komt.

Alliade is in juni 2020 gestart met het programma Samen en in september 2020 gestart met de training continu verbeteren voor leidinggevenden. We onderscheiden drie fasen. Zie hiervoor de afbeelding hiernaast.

In 2021 is ten aanzien van het continu verbeteren o.a. het volgende bereikt:

  • Alle leidinggevenden (van de zorg, maar ook van de ondersteunende diensten) hebben een training continu verbeteren gevolgd. Voor nieuwe leidinggevenden wordt de scholing drie keer per jaar aangeboden.
  • Het leermateriaal voor leidinggevenden is digitaal beschikbaar op het leerplein van Alliade.
  • Binnen de inhoudelijke projecten van programma Samen zoals ‘incidenten’ wordt altijd een driehoek gevorm met continu verbeteren, cultuur en leiderschap en het inhoudelijk thema.
  • Continu verbeteren is als standaard onderdeel opgenomen in het inwerkprogramma voor medewerkers.  
  • De teamreflecties zijn opnieuw onder de aandacht gebracht van hoofden en worden drie keer per jaar uitgevoerd. Dit wordt gemonitord.
  • In verschillende projecten is het proces van continu verbeteren doorlopen. Een voorbeeld hiervan is het herontwerpen van het proces til- en hulpmiddelen.

De behaalde resultaten op het gebied van continu verbeteren verschillen nog per team. We zien goede voorbeelden en teams die nog onvoldoende resultaat behalen.

Continu verbeteren vraagt een lange adem, vasthoudendheid en investeren in mensen en processen om een nieuwe manier van werken echt tot in de haarvaten van de organisatie door te laten dringen. Daarom is de verbinding met cultuur en leiderschap cruciaal.