Leefstijl

Leefstijl en leefomgeving spelen een grote rol bij een goed leven. Een gezonde leefstijl geeft gezondheidswinst. Het kan aandoeningen zoals diabetes, obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten voorkomen of verminderen. Ook leidt het tot minder medicatiegebruik.

Voor veel cliënten van Alliade is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Diverse onderzoeken onderschrijven dat mensen met een verstandelijke beperking vaak een ongezonde leefstijl hebben: zij bewegen onvoldoende en eten niet gezond. Voor de oudere cliënten geldt dat zij ouder worden maar steeds eerder chronische ziekten krijgen.

Voor een gezonde leefstijl hebben cliënten veelal ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen binnen Alliade op het gebied van gezonde leefstijl bij alle cliëntgroepen. Er waren een aantal grotere projecten zoals: Fit bij Talant, de inzet van leefstijlcoaches, de obesitas-poli en de slaappoli.

Verder waren er veel kleine projecten, we constateren dat de samenhang en zichtbaarheid hiervan beter kan. Met het project leefstijl willen we de samenhang en zichtbaarheid van leefstijl binnen Alliade vergroten en daarmee bijdragen aan een goed leven van onze cliënten.

Het project leefstijl is een meerjarig programma dat gericht is op een gezonde leefstijl met vier pijlers: voeding, bewegen, rookvrij en ontspanning.

Wat is er bereikt in 2022?

Het project leefstijl zou aanvankelijk starten in 2022. Met oog op de voorbereidingen voor het nieuwe cliëntdossier is besloten in 2023 te starten. In 2022 is echter wel een coördinator aangetrokken die evenementen organiseert, waaronder leefstijlevenementen zoals de LOOP Leeuwarden.

Wat zijn de doelen voor 2023?

Er wordt gewerkt aan het uitwerken van het plan van aanpak. Het is de verwachting dat het plan in juni 2023 gereed is.