Leefstijl

Leefstijl en leefomgeving spelen een grote rol bij een goed leven. Een gezonde leefstijl geeft gezondheidswinst. Het kan aandoeningen zoals diabetes, obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten voorkomen of verminderen. Ook leidt het tot minder medicatie gebruik.

Voor veel cliënten van Alliade is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Diverse onderzoeken onderschrijven dat mensen met een verstandelijke beperking vaak een ongezonde leefstijl hebben: zij bewegen onvoldoende en eten niet gezond. Voor de oudere cliënten geldt dat zij ouder worden maar steeds eerder chronische ziekten krijgen.
Voor een gezonde leefstijl hebben cliënten veelal ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen binnen Alliade op het gebied van gezonde leefstijl bij alle cliëntgroepen. Er waren een aantal grotere projecten zoals: Fit bij Talant, de inzet van leefstijlcoaches, de obesitas-poli en de slaappoli.
Verder waren er veel kleine projecten, we constateren dat de samenhang en zichtbaarheid hiervan beter kan. Met het project leefstijl willen we de samenhang en zichtbaarheid van leefstijl binnen Alliade vergroten en daarmee bijdragen aan een goed leven van onze cliënten.

Het project leefstijl start in 2022. Het is een meerjarig programma dat gericht is op een gezonde leefstijl met vier pijlers: voeding, bewegen, rookvrij en ontspanning.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • Visie en beleid op leefstijl ontwikkelen, vaststellen en uitdragen.
  • Bewustwording en deskundigheidsbevordering bij medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers.
  • Een start maken met de leefstijl programma’s in de teams.

In 2022 worden de doelen concreter geformuleerd.