Capaciteitsmanagement

We gaan voor een 'Goed en zinvol leven' voor onze cliënten. ​​Hiervoor is het belangrijk om goed te kijken naar het roosteren en de inzet van medewerkers.

Met het project Capaciteitsmanagement werken we aan gezonde roosters: voldoende professionals op het juiste moment, op de juiste plaats, binnen de financiële kaders.

In 2020 hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Bij Meriant, Talant, Reik en WIL hebben we een organisatiescan uitgevoerd waarmee we inzicht kregen in het verbeterpotentieel op capaciteitsmanagement. Voor de scan hebben we ruim 50 interviews gehouden met medewerkers uit de organisatieonderdelen en op verschillende locaties steekproeven uitgevoerd.
  • Het resultaat van de scan hebben we vertaald naar een plan van aanpak.
  • Eind 2020 zijn de eerste startlocaties begonnen met de uitvoering van het plan van aanpak.
  • Vanaf januari 2021 worden 20 teams begeleid bij het implementeren van capaciteitsmanagement. Vanaf mei komen daar steeds meer teams bij en uiteindelijk krijgen alle teams hulp bij het orde krijgen van capaciteitsmanagement.