Hygiëne en infectiepreventie

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg. Binnen Alliade dragen we zorg voor een grote groep kwetsbare cliënten. Een groep met een steeds complexere zorgvraag. Tijdens al die zorgmomenten bestaat de kans op overdracht van infectieziekten.

Een goed klimaat voor hygiëne en infectiepreventie, waarbij hygiënisch werken voorop staat, is essentieel. Door corona weten we dit als geen ander. Het is dan ook goed dat het onderwerp hygiëne en infectiepreventie zoveel aandacht krijgt. Die aandacht blijft continu nodig. Ook na corona.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • Afgelopen zomer hebben ruim honderd collega’s een vragenlijst over hygiëne en infectiepreventie ingevuld als onderdeel van de Zelfdiagnose. Daaruit blijkt onder meer dat er behoefte is om de kennis (zowel praktijk als theorie) rondom de basishygiëne te vergroten.
  • Alliade wil de deskundigheid op locatie een impuls geven. Begin 2021 starten ruim veertig collega's met de scholing voor contactpersoon infectiepreventie. Voor de zomer evalueren we hoe de scholing is ontvangen en of deze in de behoefte voorziet.