Externe visitatie gehandicaptenzorg

Sinds 2017 voeren we een keer in de twee jaar een externe visitatie uit met Careander en de Parabool. Beide organisaties bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de externe visitatie is om samen te leren en verbeteren.

De externe visitatie vond plaats op 13 april 2023. De externe visitatie stond in het teken van een reflectie met de bestuurders. Hierbij werd gekeken naar het kwaliteitsverslag, de externe visitatie en de afgelopen visitaties. Met als centraal doel van de bijeenkomst om vooruit te blikken op de volgende externe visitatie: Hoe kunnen we de bedoeling van de externe visitatie nog meer bereiken in een nieuwe visitatieronde in een nieuwe samenstelling?

De bijeenkomst leverde meerdere ideeën op voor een nieuwe visitatieronde. Opvallend is dat de ideeën vooral uitgaan van een meer flexibele vormgeving. De volgende ideeën zijn besproken:

  • Externe visitatie kan plaatsvinden op basis van actuele vraagstukken vanuit een van de organisaties. De deelnemers kunnen worden uitgezocht op basis van de vraagstukken die spelen.
  • Externe visitatie kan doorlopend plaatsvinden (en niet een keer in de twee jaar), gebaseerd op eventuele vraagstukken die er zijn.
  • Visiterende partijen kunnen ook andere organisaties zijn dan zorgorganisaties.
  • De externe visitatie kan worden vormgegeven binnen reguliere netwerken in de regio. Hiermee is de kans om meer verbinding te leggen tussen medewerkers van verschillende organisaties ook eenvoudiger te realiseren.
  • Externe visitatie kan worden losgekoppeld van het kwaliteitsrapport. Er kan dan meer de focus komen te liggen op de blik vooruit en op de actuele vraagstukken die op de zorg afkomen.

De bestuurders concluderen dat de bijeenkomst een mooie afsluiting is geweest van de visitaties tussen de Parabool, Careander en Alliade en goede input biedt voor volgende visitaties.

Alliade gaat dit jaar nadenken over hoe zij de externe visitatie de komende jaren gaat vormgeven.