Reflectie van de Medezeggenschapsgroep van vertegenwoordigers Alliade

De centrale cliëntvertegenwoordigersraad is verheugd om te zien dat Alliade vol inzet op het thema kwaliteit. Samen met cliënten en hun vertegenwoordigers hier aan werken is voor ons een groot goed. De centrale cliëntvertegenwoordigersraad heeft een aantal verbetersuggesties en opmerkingen op de inhoud, waaronder de volgende:

De mening van cliënten over de kwaliteit van hun leven zou van meerwaarde zijn en zou met meer persoonlijke verhalen van cliënten beter naar voren komen. Verhalen kunnen de cijfers ondersteunen.
Het is goed om te zien dat er veel interne audits worden gedaan. We vragen ons af of er niet meer externe audits zouden moeten zijn en intensiever aan visitatie zou moeten worden gedaan door andere organisaties. Dit kan leiden tot een verfrissende blik.

Ook zouden we graag zien dat de uitkomsten van de interne audits worden besproken met cliënten en vertegenwoordigers om na te gaan of die overeen komen met hun beleving van de kwaliteit van de geboden zorg. Medicatieveiligheid blijft een belangrijk thema. Er is de afgelopen jaren veel ingezet op het verbeteren van de medicatieveiligheid. Het effect lijkt minimaal. Wat is de gouden greep hierin?