Verbeteren zorg voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)

Dagelijks bieden we zorg aan meer dan 250 EMB-cliënten op meer dan 80 verschillende locaties. Een goede visie op onze EMB-zorg is noodzakelijk om deze kwetsbare cliënten de beste zorg te kunnen bieden, zodat we kunnen werken aan onze missie: een goed en zinvol leven voor al onze cliënten. Hierbij is methodisch werken heel belangrijk.

Wat is er bereikt in 2021?

  • In 2021 is in de cliëntdossiers vastgelegd wie onze EMB cliënten zijn, waar ze wonen en/of naar de dagbesteding gaan.
  • Medewerkers, leidinggevenden en gedragskundigen die werken met EMB cliënten zijn geschoold in de LACCS methodiek. In totaal zijn er nu 230 medewerkers geschoold.
  • Er is een toetsinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van EMB-zorg te kunnen meten.
  • Een aantal locaties zijn aangewezen als EMB locatie, zij gebruiken de LACCS methodiek als begeleidingsmethode. Dit geldt voor de woonlocaties, dagbestedingslocaties en de kinderdagcentra.
  • Er zijn EMB ambassadeurs aangewezen op de EMB locaties. Zij zullen kennis en ontwikkelingen op het gebied van EMB zorg bijhouden en uitdragen aan de teams.

Wat verdient aandacht?
Uit diverse audits is gebleken dat de nieuwe visie op EMB-zorg nog niet op alle locaties goed onder de aandacht is. Hiervoor is een praatplaat ontwikkeld om de visie uit te leggen. Ook zijn er LACCS coaches die teams helpen bij de implementatie van de visie.

Ook is uit audits en cliëntervaringsonderzoek gebleken dat het meenemen van verwanten in de verbeteringen van de kwaliteit van zorg op de EMB-locaties nog aandacht vraagt. Teams zullen gecoacht worden in het betrekken van verwanten bij de zorg rondom de cliënt en er zullen verwantenbijeenkomsten en LACCS scholing voor verwanten georganiseerd worden.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • In 2022 willen wij 100% goede EMB zorg leveren op de EMB locaties.
  • Daarnaast ligt de focus op het borgen van de verbeteringen uit het project, zodat deze onderdeel zijn van de staande organisatie en het project kan worden afgerond.
  • Er komt een centraal georganiseerde beknopte LACCS scholing voor verwanten.

"Ervaringsverhaal LACCS coach"

Als coach hebben wij al op veel verschillende locaties meegekeken en elke locatie heeft zijn eigen succesverhaal groot of klein.
Wat ik het mooiste vind aan LACCS is dat als wij komen observeren/coachen wij en de begeleiders er meteen voor kunnen zorgen dat het anders kan voor de cliënt. Door inzichten te geven in het waarom iemand iets doet of uitleg te geven over het ontwikkelingsniveau en wat voor contact of communicatie daarbij past, krijg je meteen een andere begeleidingsstijl. Waar de cliënt meteen baat bij heeft.

LACCS coaching in de praktijk
Laatst was ik op een locatie voor een algemene groepsobservatie. Het viel mij op dat aan het ontbijt vijf mannen zaten te eten waarvan er 1 meteen van tafel mocht als hij het ontbijt op had en de anderen moesten wachten totdat iedereen het eten op had. Van de 4 overgebleven cliënten was er 1 die heel langzaam at. Je zag de andere 3 steeds onrustiger worden, wiegen met het lichaam, schuiven met de stoel, maar ze bleven zitten want dat hadden ze aangeleerd. Maar de begeleider moest ze wel telkens aanspreken met: “nog even wachten”, “blijf maar rustig zitten”, “nee, we gaan nog niet van tafel”.

Toen ze klaar waren met ontbijten vroeg ik aan de begeleider waarom cliënt A wel van tafel mocht maar de rest niet. Daar moest hij even over nadenken, want zo was hij gewoon ingewerkt en cliënt A kon nog wel eens boos worden en om dat te voorkomen lieten ze hem maar van tafel gaan.

Op zo’n moment zet je de begeleider al aan om na te denken waarom je de dingen doet die je doet. Daarna spraken wij over wachten, kunnen deze cliënten wachten en wat moet je kunnen om te kunnen wachten? Wat zouden ze anders kunnen doen? Want de mannen die moesten wachten bij het ontbijt werden aan het einde van de dag steeds onrustiger en gefrustreerder. Uitgelegd dat de emmer al vol begint te lopen in de ochtend tijdens het wachten aan tafel, de spanning die hier al wordt opgebouwd kot er vaak later pas uit, want aan het einde van de dag hadden ze vaak hun handen vol aan deze mannen.

Door dit gesprek zijn de begeleiders anders gaan kijken naar het ontbijt moment voor hun cliënten voor de begeleiders een kleine moeite voor de cliënten grote invloed. De cliënten mogen nu als ze het ontbijt op hebben naar hun eigen kamer, er wordt minder spanning opgebouwd in de ochtend waardoor de dag al beter begint.