Verbeteren zorg voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)

Dagelijks bieden we zorg aan meer dan 250 EMB-cliënten op meer dan 80 verschillende locaties. Een goede visie op onze EMB-zorg is noodzakelijk om deze kwetsbare cliënten de beste zorg te kunnen bieden, zodat we kunnen werken aan onze missie: een goed en zinvol leven voor al onze cliënten. Hierbij is methodisch werken heel belangrijk.

In 2020 en 2021 is een visie op zorg voor EMB-cliënten opgesteld. Daarnaast zijn medewerkers, leidinggevenden en gedragskundigen geschoold in de LACCS-methodiek en zijn ambassadeurs aangewezen.

LACCS

Het LACCS-programma richt zich op een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Het programma gaat in op vijf belangrijke gebieden; voor een goed leven moet het op al deze gebieden voor elkaar zijn:  

  • Lichamelijk welbevinden
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulerende tijdsbesteding

LACCS coaches en ambassadeurs

Binnen Alliade werken er drie coaches behandeluitvoering LACCS. De coaches geven de LACCS-trainingen en de verdiepingsmodules. Ook coachen zij begeleiders op de woningen en dagbesteding die zijn aangewezen als EMB-locatie.

Voor elke woning of dagbestedingslocatie is er één begeleider tevens LACCS-ambassadeur. De ambassadeur draagt de LACCS methodiek uit in het team en is contactpersoon voor de andere begeleiders in het team, maar ook voor de LACCS-coaches.

Twee keer per jaar is er een ambassadeursbijeenkomst, onder leiding van de coaches. In de bijeenkomst staat een LACCS-thema centraal en worden sprekers uitgenodigd. Zo heeft er in de laatste bijeenkomst een logopediste verteld over ondersteunende communicatie.

‘Ik ben trots op de samenwerking tussen de leden van de projectgroep, de samenwerking tussen de LACCS-coaches en de verbinding die ontstaat tussen de LACCS-ambassadeurs van alle woningen en dagbesteding. Iedereen zet zich in en is gemotiveerd om het project te laten slagen.’
(Jellie Visscher, coach behandeluitvoering LACCS, trainer LACCS)

 

Wat is er bereikt in 2022?

In 2022 lag de focus op:

  • Het implementeren van de visie EMB.
  • Het borgen van de scholing.
  • De implementatie van de LACCS ambassadeurs. In 2022 zijn er verdiepende bijeenkomsten georganiseerd voor LACCS-ambassadeurs.

Naast de LACCS basistraining worden voor elk LACCS-gebied nu ook verdiepingsmodules voor medewerkers aangeboden op het Leerplein.

Wat verdient aandacht?

De uitwerking van LACCS in het nieuwe cliëntdossier ONS. Daarnaast is een aandachtspunt de borging van LACCS binnen de zorgprogramma’s.

Wat zijn de doelen voor 2023?

Het verder borgen van de visie, scholing en de LACCS-ambassadeurs.

Over LACCS: ‘Als je begrepen wordt, zit je lekkerder in je vel’

Zelf keuzes kunnen maken en eigen regie zijn mogelijk voor iedereen. Ook voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), vindt Peter Algra. Hij coacht begeleiders in het LACCS-programma. Dit programma is een belangrijk onderdeel van het project Verbeteren EMB-zorg (verbeterprogramma Samen). Het richt zich op een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. ‘We willen dat mensen lekker in hun vel zitten.’

Contactbubbel

Peters advies is: ‘Kijk naar signalen die de cliënt geeft. Dat kunnen kleine dingen zijn; hoe iemand kijkt of hoe iemand reageert. Maar ook weten of iemand iets leuk vindt en hoe het eruit ziet als iemand iets niet leuk vindt.’ Echt contact maken is hierbij essentieel. ‘Dat je samen in hetzelfde verhaal komt, in dezelfde contactbubbel. Als je heel mooi in die bubbel blijft zitten, dan zie je de signalen, ook al zijn ze maar heel klein.’

Lekker in je vel zitten

Peter merkt dat het LACCS-programma helpt. ‘Ik heb genoeg voorbeelden van cliënten die vroeger minder goed begrepen werden dan nu. Waarbij bijvoorbeeld gedragsproblematiek en automutilatie eerder veel vaker voorkwamen. Als iemand begrepen wordt, zit iemand gewoon lekkerder in zijn vel. Zo kunnen we met zijn allen het leven van de cliënt nog beter maken dan dat het nu al is.’

Kijken naar wat mensen kiezen - Peter Algra

Zelf keuzes kunnen maken en eigen regie zijn mogelijk voor iedereen. Ook voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, weet Peter Algra. Peter coacht begeleiders in het LACCS-programma.