Verbeteren zorg voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)

Dagelijks bieden we zorg aan meer dan 250 EMB-cliënten op meer dan 80 verschillende locaties. Een goede visie op onze EMB-zorg is noodzakelijk om deze kwetsbare cliënten de beste zorg te kunnen bieden, zodat we kunnen werken aan onze missie: een goed en zinvol leven voor al onze cliënten. Hierbij is methodisch werken heel belangrijk.

Uit de audits die we begin 2020 op verschillende EMB-locaties hebben gedaan, blijkt dat deze visie ontbreekt én we onvoldoende methodisch werken. Met het project Verbeteren EMB-zorg gaan we hier op alle EMB-locaties aan werken. Vanuit een nieuwe visie zijn we een omvangrijk verbetertraject op EMB-zorg gestart.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • We ontwikkelden – samen met medewerkers en met betrokkenheid van de medezeggenschap – een nieuwe visie en productaanbod op EMB-zorg.
  • Ook stelden we een omvangrijk scholingsplan samen waarmee medewerkers op locatie scholing krijgen in het zogenoemde LACCS-programma. Met dit programma kunnen begeleiders nagaan of mensen met een ernstige meervoudige beperking een goed leven hebben.
  • Binnen het project methodisch werken (zie thema Kwaliteit en veiligheid) richten we ons op het verbeteren van het methodisch werken binnen de hele organisatie.