Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH)

In de zorg komen veel handelingen voor die niet iedereen zomaar mag uitvoeren. Dit zijn de voorbehouden en risicovolle handelingen. Om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onbekwaam handelen, is er de Wet BIG.

In deze wet staat wie wanneer welke handeling mag uitvoeren. Voorbehouden en risicovolle handelingen mag je pas uitvoeren, als je bevoegd en bekwaam bent.
​​​​​​​
Medio 2019 moesten we constateren dat het niet goed was gesteld met de aantoonbare bekwaamheid van onze medewerkers in voorbehouden risicovolle handelingen (VRH). Niet goed op orde betekent niet garant kunnen staan voor veilige, verantwoorde en deskundige zorg aan de cliënt. Er is dus een noodzaak om dit te verbeteren. In 2020 zijn ten aanzien van de scholing van medewerkers grote stappen gezet. In 2021 wordt dit project afgerond.  

In 2020 hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Alle medewerkers van Meriant en Talant die werkzaam zijn in de directe zorg hebben een deskundigheidsprofiel voor VRH in het Leer Management Systeem (LMS). In totaal gaat dit om ruim 3.000 medewerkers.
  • Leidinggevenden zien via een themadashboard of zijn of haar medewerkers bevoegd en bekwaam zijn.
  • Voor alle VRH hebben we passende leercontent ingericht.
  • Alle praktijkbeoordelingen worden vanaf nu digitaal geregistreerd.
  • We hebben alle processen met betrekking tot de VRH en spoedscholing herschreven en beschikbaar gesteld.
  • We hebben 2 regiegroepen, één voor Talant en één voor Meriant, die ondersteunen bij de implementatie. Ook hebben we een BIG-commissie voor de beleidsmatige keuzes.

Medewerkers van Alliade beschikken binnenkort ook over een digitaal kwaliteitspaspoort. Het kwaliteitspaspoort bestaat uit een deskundigheidsprofiel met scholingen en activiteiten: passend bij de functie die je uitoefent, de doelgroep waarmee je werkt of de locatie waar je werkt. Hierdoor kunnen onze cliënten en andere belanghebbenden erop vertrouwen dat elke medewerker bij Alliade de kwalificaties op peil heeft én houdt. ​​​​​​​De voorbehouden en risicovolle handelingen worden als eerst ingericht in het kwaliteitspaspoort.