Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH)

In de zorg komen veel handelingen voor die niet iedereen zomaar mag uitvoeren. Dit zijn de voorbehouden en risicovolle handelingen. Om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onbekwaam handelen, is er de Wet BIG.

In deze wet staat wie wanneer welke handeling mag uitvoeren. Voorbehouden en risicovolle handelingen mag je pas uitvoeren, als je bevoegd en bekwaam bent. ​​​​​​​

Medio 2019 moesten we constateren dat het niet goed was gesteld met de aantoonbare bekwaamheid van onze medewerkers in voorbehouden risicovolle handelingen (VRH). Niet goed op orde betekent niet garant kunnen staan voor veilige, verantwoorde en deskundige zorg aan de cliënt. Er was dus een noodzaak om dit te verbeteren.

Wat is er bereikt de afgelopen jaren?

  • Alle medewerkers zijn actueel geschoold op het gebied van VRH. Er is een gespreide planning voor de herhaalscholing.
  • De VRH is voor alle medewerkers ingericht in het kwaliteitspaspoort en het is voor medewerkers en leidinggevende ten allen tijde inzichtelijk of de medewerker deskundig en bekwaam is.

Het project is afgerond en is nu onderdeel van het reguliere proces. Het vergt blijvende inspanning om de medewerkers bevoegd en bekwaam te houden. Daarom vindt er maandelijks een terugkoppeling plaats aan de Raad van Bestuur.