Verzuim

Onze missie is dat kwetsbare ouderen en mensen met een (licht) verstandelijke beperking goed en zinvol kunnen leven. Om dit te bereiken hebben we medewerkers nodig: betrokken, gemotiveerd en professioneel om de beste kwaliteit te kunnen leveren aan onze cliënten. De cliënten staan centraal, en de medewerkers staan op één!

Als organisatie dragen wij daar natuurlijk aan bij door het bieden van een plezierige werkomgeving waar we samenwerken en samen leren. We hebben dus met elkaar een klus te klaren. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om werken en aan het werk blijven. De tegenhanger van werken is verzuim. Als organisatie hebben we daar, als project van het verbeterprogramma, een heldere visie op geformuleerd.

In 2020 hebben we het volgende gerealiseerd:

  • We hebben een nieuwe verzuimvisie opgesteld met bijbehorend verzuimprotocol en communicatiemateriaal.
  • In deze visie hebben we de diverse groepen binnen de organisatie meegenomen. Leidinggevenden volgden een verzuimtraining. Deze training wordt in 2021 onderdeel van het kwaliteitspaspoort. Ook HR, directeuren en OR-leden zijn meegenomen in de nieuwe visie tijdens bijeenkomsten/ trainingen. Medewerkers kregen een brief over de nieuwe visie en arbodienstverlening.
  • We hebben verzuimregisseurs opgeleid om leidinggevenden te ondersteunen bij de teamdialoog. Deze dialogen in teams over de nieuwe visie en het maken van gedragsafspraken volgen in 2021.
  • De stuurgroep die in 2020 startte, zal het implementatieproces, de borging en de verzuimontwikkelingen blijven monitoren.
  • Er is maandelijks managementinformatie beschikbaar voor de Raad van Bestuur en directeuren om de ontwikkelingen te kunnen volgen en te kunnen sturen.
  • De nieuwe arbodienst en providers ondersteunen de nieuwe visie.