Reflectie van de raden

Het rapport ligt momenteel voor bij de verschillende medezeggenschapsraden binnen Alliade. Zodra wij de reflectie van de raden hebben ontvangen, wordt deze hier opgenomen.