Jouw Plan

De afgelopen jaren heeft Alliade een nieuw ondersteuningsplan ontwikkeld voor cliënten van Talant. Dit ondersteuningsplan heet Jouw Plan.

In Jouw Plan staat de cliënt meer centraal dan in het vorige ondersteuningsplan. Ook is het plan eenvoudiger en nodigt het plan de cliënt of zijn vertegenwoordiger uit zelf digitaal het levensverhaal en ‘dit ben ik’ in te vullen.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • Alle ruim 2500 cliënten hebben een Jouw Plan, waarin we rapporteren en werken.
  • Er zijn twee dossieraudits uitgevoerd. We hebben in totaal 873 dossiers getoetst.
  • Gedragskundigen en hoofden hebben de meeste dossiers getoetst, namelijk 708. De afdeling beleid en kwaliteit heeft de overige dossiers getoetst.
  • De input uit de audits gebruiken we om te leren en te verbeteren. We zien dat Jouw Plan steeds beter gevuld is. Mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, maar ook wensen en behoeften worden over het algemeen al goed in het plan beschreven. We zien dat het dat het methodisch werken in het cliëntdossier beter kan en moet. In 2020 is gestart met het project methodisch werken (zie het thema Kwaliteit en veiligheid > project: Methodisch werken). In 2021 gaan we hier mee verder.