BRAVO!

Doel van basis-begeleidingsmodel BRAVO! is dat iedereen vanuit dezelfde visie en dezelfde basishouding werkt, door de hele organisatie heen. Dat is voor iedereen duidelijker, met name voor medewerkers die op meerdere locaties werken en cliënten die van de ene naar de andere locatie verhuizen.

BRAVO! is een concreet handvat om methodisch te werken. Dit doen we samen met de driehoek cliënt, verwant en begeleider en aan de hand van de principes waar de vijf letters voor staan: Betrouwbaar zijn, Respectvol handelen, Afstemmen & aansluiten, Veilig vrijheid geven, Ontdekken stimuleren.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • 13 Talant-locaties zijn met de proefimplementatie gestart. Met als doel om te onderzoeken hoe we het BRAVO! begeleidingsmodel kunnen implementeren op alle locaties van Talant.
  • Op de proeflocaties kunnen de teams gebruikmaken van een handige toolkit.
  • Het project ontwikkelde een opleidingsprogramma waarmee teams op locatie worden getraind in het werken met BRAVO!
  • Er zijn BRAVO!-coaches opgeleid.