BRAVO!

Doel van basis-begeleidingsmodel BRAVO! is dat iedereen vanuit dezelfde visie en dezelfde basishouding werkt, door de hele organisatie heen. Dat is voor iedereen duidelijker, met name voor medewerkers die op meerdere locaties werken en cliënten die van de ene naar de andere locatie verhuizen.

BRAVO! is een concreet handvat om methodisch te werken. Dit doen we samen met de driehoek cliënt, verwant en begeleider en aan de hand van de principes waar de vijf letters voor staan: Betrouwbaar zijn, Respectvol handelen, Afstemmen & aansluiten, Veilig vrijheid geven, Ontdekken stimuleren.

Wat is er bereikt in 2021?
In 2021 is het implementatieonderzoek opgeleverd rond de invoering van BRAVO. Het model is geïmplementeerd en onderzocht op 12 locaties. Verschillende teams hebben meegeholpen, meegedacht en getest.

Wat zijn de doelen voor 2022?
Momenteel ligt het plan voor ter besluitvorming. Na besluitvorming zullen de doelen worden opgesteld.

BRAVO - Wat levert het op voor de cliënt